Değerli Kolejliler,

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim alanında en köklü sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği’nin bilgilendirme politikası; sosyal fayda, doğruluk ve adalet değerlerini benimsemiştir. TED Üyeleri, TED Okulları öğrenci ve velileri, mezunları, burslu öğrencileri, eğitim camiası, ilişkide olduğu tüm paydaşları ve kamuoyu ile “sağlıklı ve şeffaf” bir iletişim kurmayı amaçlayan Bilgilendirme Politikası, TED’in web sayfasında yer almaktadır.

TAKDİR EDİLMELİDİR Kİ, BÜYÜK BİR KURUMSAL YAPI OLAN TED’İN SOSYAL MEDYA GRUPLARINDAKİ PAYLAŞIMLARI VE POLEMİKLERİ ESAS KABUL ETMESİ VE TEK TEK MUHATAP ALMASI BEKLENEMEZ.

Camiamıza karşı olan sorumluluğumuz gereği, birkaç yıl önce de benzer yöntemlerle ortaya atılan iddia ve iftiralar üzerine bilgilendirme yapmak amacıyla 18 Ocak 2015 tarihinde “TED, TED’i konuşuyor” toplantısı düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü Sayın Şahin Mengü’nün yaptığı bu toplantıda, o zaman gündeme getirilen tüm konulara tek tek yanıt verilmiştir. Karalama kampanyasını yürütenlerden çeşitli bahanelerle toplantıya katılmamayı tercih edenler olduğu gibi, katılarak büyük bir olgunlukla görüşlerini bildirip ardından teşekkürlerini ileten mezunlarımız da olmuştur. 18 Ocak 2015’te açıklığa kavuşturulmuş konular, maalesef yine aynı kişiler tarafından aynı yöntemlerle, iyi niyetten uzak bir biçimde, saptırılarak gündeme getirilmektedir.

TED Ailesinin tüm üyelerinin doğru bilgilenebilmesi için şu konulara yeniden açıklık getirmekte fayda görülmektedir:

  • Genel Merkezimize gerçek ve tüzel kişilerden gelen her türlü soru, şikayet ve öneri değerlendirilmekte ve kesinlikle yanıtsız bırakılmamaktadır.

 

  • Türk Eğitim Derneği’ne üyelik konusu ise tüm derneklerde olduğu gibi belli kural ve şartlara tabidir. BUNA RAĞMEN 2014 YILI GENEL KURULU’NDAN BU YANA TED GENEL MERKEZİ’NE ÜYELİK BAŞVURUSU YAPIP ÜYELİĞİ KABUL EDİLMEYEN SADECE BİR KİŞİ MEVCUTTUR. Bu kişi de başvurusunu “TED, TED’i Konuşuyor” toplantısından sonra yenilemediği için üyelik işlemleri tamamlanamamıştır. ŞU ANA KADAR ÜYE OLMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNUP ÜYELİĞİ KABUL EDİLMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KİŞİLERİN İSİMLERİ VE GEREKÇELERİ, BU KONUDA SUÇLAMALARDA BULUNANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMALIDIR.
  • Üyelik başvurusu sırasında Dernek üyelerinden bir kişinin referansının istenmesi, yıllardır sürdürülen bir uygulama olup, Derneğe üyeliği engellemeye yönelik değil aksine “TED’in


    kuruluş amaçlarına” aykırı toplu ve iyi niyetli olmayan girişimlerin önüne geçmeye yöneliktir. Kaldı ki, referans uygulaması, sadece TED’e özgü bir tasarruf olmayıp birçok dernek ve kuruluş tarafından da üyelik kriteri olarak değerlendirilmektedir. 

 

  • TED, TED’i Konuşuyor toplantısında açıklığa kavuşturulmuş olan ancak yeniden aynı isimlerle gündeme taşınan bir konu da TED çalışanları ile ilgilidir. Türk Eğitim Derneği çalışmalarında Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı kalmayı başlıca ödev bilir ve siyasetle uğraşmaz. Türk eğitim sistemine katkılarda bulunmak amacıyla Derneğimiz,  Tüzüğünde ifade edilen ilkeler çerçevesinde, Türkiye’nin eğitim dünyasında, bilim alanlarında ve bürokrasisinde birikim ve deneyime sahip kişilerle çalışmalar yapar. Bunun yanında Türk Eğitim Derneği’nin çalışanları ve yöneticileri, sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak eğitimle ilgili konuların tartışıldığı platform ve çalıştaylara da katılırlar. TED’in tüm çalışanlarının Derneğin kuruluşundan bu yana benimsediği amaç ve ilkelere bağlı olarak çalıştığının somut göstergesi, okullarımızda verilen eğitimin yanı sıra yaptığımız yayınlar, araştırmalar ve açıklamalardır. Söz konusu çalışmaların kapsamı ve içeriğinde Derneğin amaç ve ilkelerinin dışına çıkan bir unsur yoktur. Yayınlarımız incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir.
  • ÜLKEMİZ EĞİTİM SİSTEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TARTIŞMALI DÜZENLEMELERE YÖNELİK KAMUOYU NEZDİNDE YAPTIĞIMIZ ONLARCA AÇIKLAMA, TOPLANTI, KAMPANYA VE YAYINLAR AÇIKÇA ORTADAYKEN; TBMM VE BAKANLAR KURULU TARAFINDAN YAPILMIŞ DÜZENLEMELER NEDENİYLE DERNEĞİMİZİN ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İDDİALARDA BULUNARAK TED’İ YIPRATMAYA ÇALIŞMAK KASITLIDIR.

 

Bu açıklama, camiamıza olan saygımız gereği yapılmakta olup, Türk Eğitim Derneği’ni hedef göstermeye çalışanlar muhatabımız değildir.

TED’in sağduyulu mezunlarına saygıyla duyurulur.

Türk Eğitim Derneği