Değerli Kolejliler,

Türk Eğitim Derneği, Kamu Yararına Dernekler statüsündedir ve Dernekler Kanunu’nun 27.maddesi çerçevesinde en az iki yılda bir T.C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Daire Başkanlığı denetçileri tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Derneğimiz, 2009 yılından beri düzenli olarak her yıl Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketi DELOİTTE (DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.) tarafından denetlenmekte ve raporlanmaktadır.

Son dönemlerde sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasında, Derneğimizin mali bilgileri ve burs giderleri de spekülasyona konu edilmiştir.

Mali konulara ilişkin tüm detaylar, ekteki tablolarda yer almaktadır.

Bu açıklama, camiamıza olan saygımız gereği yapılmakta olup, Türk Eğitim Derneği’ni hedef göstermeye çalışanlar muhatabımız değildir.

Saygılarımızla,
Türk Eğitim Derneği