Bir Gelecek Projesi Olarak TED - TED Nereden Nereye Geldi
 


Dernek Alındı Belgesi (Bağış Makbuzu) ile İlgili Duyuru

“Soma’ya El Ver!” kampanyamıza katkıda bulunan bağışçılar adına Dernek Alındı Belgesi (Bağış Makbuzu) düzenlenmektedir. Bu belgelerin/makbuzların değerli bağışçılarımıza iletilebilmesi, aşağıdaki bilgilerin tarafımıza (muhasebe@ted.org.tr) gönderilmesi ile mümkün olacaktır.

Gerçek kişiler için:
Ad – Soyad:
T.C. Kimlik No:
Adres:
Telefon:

Tüzel kişiler (firma/kurum) için:
Firma Unvanı:
Vergi Dairesi:
Vergi No:
Adres:
Telefon:

Değerli katılım ve katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız.

 

www.ted.org.tr