Bir Gelecek Projesi Olarak TED - TED Nereden Nereye Geldi
 

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Türk Eğitim Derneğinin 70. Olağan Genel Kurulu 09 Mart 2014 Pazar günü saat 10.00’da Ziya Gökalp Caddesi No: 48 adresinde bulunan TED Üniversitesi, Fatma - Semih Akbil Kültür Merkezi Ahmet Ersan Konferans Salonunda yapılacaktır.

Dernek üyeleri gündem, çalışma raporu ve mali tablolara ilişkin bilgileri, Türk Eğitim Derneği’nin www.ted.org.tr web sayfasından temin edebilirler.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
  YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ:

 • Yoklama, Genel Kurul’un açılışı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunması,
 • Dernek Ana Tüzüğünün 17. maddesinin ikinci fıkrası gereği Genel Kurul’u yönetmek üzere   bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Sekreter üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçimi,
 • Genel Merkez 2011-2012-2013 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunarak görüşülmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması,
 • Dernek Ana Tüzüğünün 6. maddesinin (j), (k) (l) ve (m) fıkralarında belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
 • Dernek Ana Tüzüğünün 25. maddesinin (o) ve (p) fıkralarında öngörülen konularda Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
 • Dernek Ana Tüzüğünün üyelik aidatlarına ilişkin 8. maddesi uyarınca yıllık aidat ile giriş aidatının görüşülerek karara bağlanması,
 • Derneğin 2014 ve takip eden 2015-2016 yılları Bütçeleri ile Bütçe Yönetmeliği’nin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
 • Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi,
 • Dilekler,
 • Kapanış.

Not: Araçlarınız için otopark olarak TED Ankara Koleji Eski İlkokul ve Ortaokul Binalarının bahçeleri kullanılabilecektir. Girişler ise Sağlık Sokak ve Aksu Caddesi üzerinden yapılabilecektir.

www.ted.org.tr

 

TED © 2013