Bu sayfayı görüntülemekte sorun yaşıyorsanız buraya tıklayınız.

Bir Gelecek Projesi Olarak TED - TED Nereden Nereye Geldi
 

Türk Eğitim Derneği Niçin ve Nasıl Okul Açar

Türk Eğitim Derneği’nin Büyük Önder Atatürk’ün bir Türkiye projesi olarak kurulduğunu anlamayan ve bu yönde yapılan çalışmaları eleştirenlerin sosyal medyada yazdıkları sonucunda bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

TED Niçin ve Nasıl Okul Açar
85 yıl önce yazılmış olan TED Tüzüğü’nün 5g. Maddesi’ne göre TED’in amacı:
“Eğitime katkıda bulunmak amacı ile yurtiçinde ve yabancı ülkelerde Üniversite ve her türlü öğrenim kurumları açmaktır.”

TED,
1. Tüm illerimizde eğitim rekabet koşullarını değiştirmek ve bu illerde özel okulculuğu kaliteli bir yapıya dönüştürmek
2. O ilde yaşayan/okuyan maddi imkanı yetersiz çocuklara burslu okuma imkanı sağlamak
3. O ildeki devlet okulu öğretmenlerini eğiterek öğretmen niteliğinin artmasına katkıda bulunmak için okul açar.
2013 yılı itibarıyla toplam okul sayısı 25dir. Hepsi de bölgelerinin lider ve başarılı okulları olduklarını sınavlarda gösterdikleri başarılarla kanıtlamışlardır.

TED, elitist bir yaklaşım sergilemek yerine, 85 yıllık bilgi, birikim ve kalitesini, tam bir sorumluluk bilinciyle, diğer şehirlerde de okul açarak, böylece Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, ülkesiyle paylaşmayı bir borç olarak görmektedir.
Yeni okullar açarken, TED’in uyguladığı prosedür şöyledir.

Sürecin, yatırımcıdan sağlanan finansman ile kalite ve marka riski doğurmayacak bir sözleşme ile borçlanmadan, işlemesi sağlanmaktadır, çünkü çok büyük finans kaynağı gerekmektedir.
• TED Okulu açmak isteyen girişimciden öncelikle bir başvuru dosyası istenir.
• Yatırım için başvuranların arasında öncelik her zaman TED mezunlarınındır.
• Başvuru dosyası Genel Merkez’e ulaştıktan sonra okulun açılması planlanan ille ilgili bir analiz yapılır. Bu analiz ilin belirli demografik özellikleri üzerinden belirli bir şablon üzerinden yapılır.
• Okul açma kararı alınırsa yatırımcıyla sözleşme imzalanır.
• Yatırımcı okulu yaptıktan sonra sözleşme boyunca intifa(üst kullanım) hakkını TED’e devreder veya mümkün değilse yüksek miktarda teminat verir.
• Yatırımcı hiçbir şekilde eğitim, öğretmen alımı ve okulun yönetimi gibi hususlarda söz sahibi değildir veya müdahil olamaz.

Saygılarımızla,

Türk Eğitim Derneği
Yönetim Kurulu

 
www.ted.org.tr

Bu e-posta TED tarafından bilgilendirme amaçlı gönderilmiştir.
Bu iletinin içeriğini göremiyorsanız buraya tıklayınız.

TED © 2013